Skadeligt for miljøet

Længere tids påvirkning fra VOC'er kan føre til bl.a. luftvejslidelserVOC’er er normalt ikke akut-giftige, men kan give luftvejslidelser.

Sammen med kvælstofoxider (NOx) danner VOC‘er smog, der kan skade både vegetation og materialer. Koncentrationen kan blive så høj, at det kan føre til luftvejslidelser hos mennesker.

Normalt er VOC’er dog ikke akut-giftige. Da VOC-koncentrationerne typisk er lave, vil symptomer derfor oftest også være lang tid om sat vise sig, ligesom det gør det noget besværligt at forske i VOC’er og deres indvirkning.

Ydermere er VOC’er med til at nedbryde jordens ozonlag. Det skyldes fotokemiske reaktioner i stratosfæren.

Ifølge Patienthåndbogen på Sundhed.dk udgør VOC’er i indeklimaet under normale forhold ikke en sundhedsrisiko, hverken enkeltvis eller samlet. Dertil er niveauerne af de enkelte stoffer ganske enkelt langt under de niveauer, hvor der i andre sammenhænge ses helbredseffekter. Det nævnes dog, at enkelte VOC’er eller kombinationer af flere kan bidrage til gener.

Få foretaget en VOC-undersøgelse
Vores bygningsingeniør med speciale i indeklima kan teste for og give et øjebliksbillede af t-VOC, CO2, relativ luftfugtighed og temperatur i boligen eller virksomheden. Kontakt os på tlf. 31 11 90 00 eller info@agx.dk for at høre nærmere.
 
Du kan også selv teste for VOC.
Call Now Button