VOC i lak og maling

Maling og lak til brug i og på bygninger skal overholde regler for indhold af VOCMaling og lak skal overholde regler for indhold af VOC.

Produkter til overfladebehandling af bygninger og fastmonterede dele af bygninger skal overholde grænseværdier for VOC. Ligeledes skal produkterne være mærket med VOC-indhold og –grænseværdier samt produktkategori. Det fremgår af en bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen.

Bekendtgørelsen omfatter produkter til såvel inde- som udendørsbrug, men kun produkter, som danner en film eller hinde efter tørring eller hærdning. Det er ikke tilladt at anvende, importere eller sælge produkter, som ikke overholder reglerne.

Bygningslak og –maling er inddelt i 12 kategorier (A-L). Der er separate grænseværdier for henholdsvis vand- og opløsningsmiddelbaserede produkter. Disse grænseværdier gælder ligeledes for produkter som anvendes industrielt.

Produkter, der skal blandes eller fortyndes, inden de er klar til brug, skal overholde de fastsatte grænser for VOC i den brugsklare blanding. Det betyder, at ved tokomponent-produkter, skal såvel base som hærder være mærket med VOC i den brugsklare opløsning ifølge produktets blandingsvejledning. Faste, tykt- og tyndtflydende produkter og sprøjtemaling er omfattet.

Du kan finde grænseværdierne for alle 12 kategorier på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis der er særlige behov i forbindelse med istandsættelse af bevaringsværdige bygninger af speciel, kulturel værdi, har Miljøstyrelsen mulighed for at give dispensation.

Få foretaget en VOC-undersøgelse
Vores bygningsingeniør med speciale i indeklima kan teste for og give et øjebliksbillede af T-VOC, CO2, relativ luftfugtighed og temperatur i boligen eller virksomheden. Kontakt os på tlf. 31 11 90 00 eller info@agx.dk for at høre nærmere.
 
Du kan også selv teste for VOC.
Call Now Button