Hold selv øje med VOC-niveauet

Med den elektroniske formaldehyd/TVOC-måler eller indeklima-monitoren Wave Plus kan du selv overvåge mængden af VOC i dit indeklimaDu kan selv holde øje med mængden af VOC i dit indeklima.

Den digitale formaldehyd/TVOC-måler kan give dig et billede af niveauet af t-VOC (Total Volatile Organic Compounds eller samlede flygtige organiske forbindelser), der oftest optræder i dampfom i indeluften. Niveauet bør ikke overstige 3 mg/m3. Takket være en avanceret, elektrokemisk sensor, er apparatet er meget præcist.

Desuden kan den elektroniske måler nemt og hurtigt fastslå koncentrationen af formaldehyd i luften. Du kan derfor hurtigt se, om niveauet er under eller over den anbefalede grænseværdi på 0,1 mg/m3.

Apparatet kan måle koncentrationen af t-VOC i området 0-9,999 mg/m3 og formaldehyd i området 0-1,999 mg/m3, begge dele med en opløsning på 0,001 mg/m3. Nøjagtigheden på målingerne er på ±20% for TVOC og ±15% for formaldehyd ved temperaturer mellem -10 og +45 oC og en relativ luftfugtighed i området 10-75%.

Med indeklima-monitoren Wave Plus kan du selv overvåge mængden af VOC i dit indeklima. Desuden holder apparatet samtidig øje med radon-niveau og mange andre ting i indeklimaet, der kan påvirke dig.

Wave Plus enheden giver dig en visuel indikation af den generelle luftkvalitet, hvis du vifter med en hånd foran apparatet. Her er VOC dog kun en del af den samlede luftkvalitet, og kan altså ikke på denne måde aflæses via den visuelle indikation.

Du kan dog få et helt nøjagtigt billede, hvis du via Bluetooth forbinder Wave Plus til din mobiltelefon eller tablet efter at have installeret den tilhørende og gratis app.

Udover VOC kan Wave Plus desuden måle radon-niveauet, mængden af CO2 samt temperatur, relativ luftfugtighed og lufttrykket.

Wave Plus fra den norske producent Airthings minder af udseende lidt om en brandalarm. Den fylder med en diameter på 12 cm og en højde på under 4 cm også omtrent det samme. Vægten er, inklusive batterier, blot 225 gram eller mindre end en pakke smør.

Når først, du har tændt for indeklima-monitoren, der kun er beregnet til brug indendørs, bør du holde den tændt. Ligeledes bør batterierne, af AA-typen, ikke skiftes, før det er nødvendigt.

Vær opmærksom på, at apparatet først vil begynde at vise det korrekte VOC-niveau efter tidligst tre dage. VOC-sensoren i monitoren skal nemlig bruge mindst 72 timer til den første, interne kalibrering i forhold til omgivelserne.

Begge apparater kan købes i vores butik.

Call Now Button