Måling af kulbrinter

Kulbrinter kendes især som fossile brændstoffer, f.eks. olie og naturgas. Men de kan også være meget skadelige for dit helbredAGX Nordic kan nu også tilbyde at teste dit indeklima for kulbrinter.

Har du mistanke om forurening fra olie eller lignende i dit indeklima? Har der været en utæt olietank eller anden form for benzin/olieforurening på din grund eller mistænkelige dampe fra udstyret i produktionshallen eller på værkstedet?

Så kan indeklimaet være påvirket af kulbrinter, som kan være skadelige for helbredet. AGX Nordic kan nu også tilbyde at teste dit indeklima for en lang række typer af kulbrinter, herunder også de skadelige.

Lidt om kulbrinter

Kemisk set er en kulbrinte (carbonhydrid/hydrocarbon) et organisk stof, der udelukkende består af kulstof og brint, hvor kulstoffet udgør “skelettet” hvortil brintatomerne er bundet. Kulbrinter kendes især som fossile brændstoffer (f.eks. kul og olie) og udgør en væsentlig del af det såkaldte kulstofkredsløb.

Den mest simple kulbrinte er metan (naturgas) med blot ét enkelt kulatom og fire brintatomer (CH4). Ethan (C2H6), der bl.a. benyttes til fremstilling af plast, har to kulstofatomer, bundet til hinanden, med hver tre brintatomer bundet til sig. Både metan og ethan tilhører gruppen af såkaldte alkaner.

Kulbrinter kan inddeles i tre hovedgrupper: Aromatiske, mættede og umættede kulbrinter. Særligt de aromatiske kulbrinter vurderes at være meget sundhedsskadelige, hvor nogle kan fremkalde kræft ved meget små mængder.

To typer målinger

For at fastslå tilstedeværelse af kulbrinter kan AGX Nordic tilbyde en aktiv måling, der kan påvise mængden af BTEX (benzen, ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen), C9-C10 aromater og TVOC i indeklimaet. Luftprøver indsamles over en periode på fem timer det sted eller de steder, hvor du har mistanke om problemer med kulbrinter.

Luftprøverne analyseres efterfølgende på certificeret laboratorium. Analysen tager ca. 7-14 dage og resulterer i en udførlig, men letforståelig rapport, du modtager via e-mail. Første test koster 6.785 kroner, mens hver efterfølgende test, der udføres på samtidig, koster 5.000 kroner.

Kontakt os vedr. måling af kulbrinter
* Skal udfyldes

Hvis du ønsker at høre nærmere om eller bestille en aktiv test for kulbrinter i indeklimaet, kan du kontakte os på tlf. 31 11 90 00 eller ved at skrive til info@agx.dk. Du kan også kontakte os via formularen her på siden.

Alternativt kan vi foretage en passiv måling. Denne type måling strækker sig over 14 dage og dækker stort set de samme parametre som aktive måling.

Der er dog den forskel, at i stedet C9- og C10-aromater angives en sum for henholdsvis C6-C10 og C10-C25 aromater. Desuden vil der heller ikke blive angivet en samlet TVOC-værdi.

Kontakt os for nærmere oplysninger og pris, hvis du er interesseret i passiv kulbrinte-måling. Du kan kontakte AGX Nordic på tlf. 31 11 90 00 eller ved at sende en e-mail til info@agx.dk. Du er selvfølgelig også velkommen til at benytte formularen her på siden.

Call Now Button